Tým

tArtProm s.r.o.

Sokolovská 626/104A, Karlín, 186 00 Praha

IČ/DIČ: 24174505/ CZ24174505

Phone: + 420 222 352 091-2

 

Jakub Vedral // chief                                                                                                                                                        Táňa Švehlová // production hero-ine    

00420 222 352 092                                                                                                                                                         00420 734 445 137

info@artprom.cz                                                                                                                                                               tana@artprometheus.cz                                                                                                                                                                                                                                           

Michaela Holbíková // production hero-ine                                                                                                     Martina Mohlová // production hero-ine

00420 737 877 865                                                                                                                                              00420 734 445 261

misha@artprometheus.cz                                                                                                                                               info@artprom.cz

  

Matěj Halaš // production superhero                                                                                                            Dominika Antonie Skalová // ultra beautifull PR lady

00420 737 736 343                                                                                                                                         00420 737 383 598

matej@artprom.cz                                                                                                                                           dominika@artprom.cz 

         

Michal Rolčík // fundraising & production                                                                                                     Michael Tardík // booking

00420 777 202 992                                                                                                                                         00420 739 220 809

michal@artprom.cz                                                                                                                                         michael@artprom.cz